Building Poznań since 1991. facebook youtube
pl

RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez ATANER sp. z o.o. danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATANER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, NIP: 7780001058, KRS: 0000065380, REGON: 631569250 (dalej jako „ATANER”).

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

ATANER może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

ATANER zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.  

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych, 
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jako Administrator, ATANER jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych ATANER sp. z o.o. pod adresem e-mail: rodo@ataner.pl.

 

Zarząd ATANER