Od lat budujemy Poznań facebook youtube
en
Przejdź do strony: Gate

Informacje o zarządcy

Ataner Sp z o.o. oddając w 1992 r. pierwszy wybudowany przez siebie budynek rozpoczął również usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Na przestrzeni ostatnich 29 lat przejęliśmy w zarząd 70 wspólnot mieszkaniowych i zarządzamy w trzech biurowcach oraz galerii handlowej z piętrem biurowym.

Pracujemy wyłącznie na wybudowanych przez nas nieruchomościach. Daje nam to pełną wiedzę o budynkach: użytych materiałach, zastosowanych instalacjach, urządzeniach technicznych. Ścisła współpraca między pracownikami inwestora i administracji pozwala wynegocjować korzystne dla mieszkańców okresy gwarancji,  umowy serwisowe, sprawnie usuwać ewentualne usterki czy awarie.

Klientów poznajemy już na etapie zawarcia umowy kupna-sprzedaży lokali i otwarci jesteśmy na wszelkie sugestie i uwagi odnośnie przyszłego funkcjonowania budynków.

Naszym fundamentem jest odpowiednio przygotowany zespół specjalistów.

Składa się on z licencjonowanych zarządców nieruchomości, doświadczonych administratorów, księgowych oraz personel techniczny. Za każdą nieruchomość odpowiadają konkretni ludzie, co gwarantuje pełną odpowiedzialność oraz łatwy kontakt.

Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania, które zapewnia wysoki poziom obsługi od strony księgowej.
W kontaktach z klientami wykorzystujemy pocztę elektroniczną oraz oferujemy możliwość podglądu stanu swojego konta przez Internet.

Zarząd powierzony nam zabezpieczony jest dodatkowo polisą ubezpieczeniową Zarządzania Nieruchomościami
na kwotę 3.000.000,00 zł

Przejdź do strony: Kontakt
Przejdź do strony: Dokumenty do pobrania
Przejdź do strony: Terminy zebrań wspólnot mieszkaniowych